Słownik krzyżówkowicza

Wprowadź litery

Wyszukiwanie słów do krzyżówki odbywa się na podstawie znanych liter występujących w słowie.

Wpisz poniżej znane litery szukanego do krzyżówki słowa. Zamiast liter nieznanych wpisuj kropkę.

Można poszukiwać słów pojedynczo lub też w zestawach dwóch lub trzech krzyżujących się słów. W przypadku gdy poszukujemy dwóch słów wspólną literę oznaczamy wpisując w odpowienim miejscu cyfrę 1 w każdym ze słów.

Analogicznie można poszukiwać jednocześnie trzech krzyżójących się słów. Wtedy pierwszą wspólną literę oznaczamy wpisując w jej miejsce cyfrę 1 w odpowiednich dwóch słowach. Natomiast drugą wspólną literę oznaczamy wpisując w jej miejsce cyfrę 2 we właściwych słowach.

Przykłady ilustrujące wykorzystanie słownika krzyżówkowicza.

Liczba szukanych słów:   

 
 
 

Wyszukane słowa

 

Reklama