Krzyżówkowa pomoc

Wprowadź litery

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie liter występujących w słowie a nie na definicji słowa.

Wpisz poniżej znane litery szukanego do krzyżówki słowa. Zamiast liter nieznanych wpisuj kropkę.

Można poszukiwać jednocześnie dwóch słów jeśli się one krzyżują. Wtedy wspólną literę oznaczamy wpisując w jej miejsce cyfrę 1 w każdym ze słów.

Analogicznie można poszukiwać jednocześnie trzech słów jeśli się one krzyżują. Wtedy pierwszą wspólną literę oznaczamy wpisując w jej miejsce cyfrę 1 w odpowiednich dwóch słowach. Natomiast drugą wspólną literę oznaczamy wpisując w jej miejsce cyfrę 2 we właściwych słowach.

Liczba szukanych słów:   

 
 
 

Wyszukane słowa

 

Reklama